Přehled zákonů
Trestní zákon - obsah
§ 1-90    ČÁST PRVNÍ Obecná část
§ 1-2     
HLAVA PRVNÍ Účel zákona
§ 3-15     
HLAVA DRUHÁ Základy trestní odpovědnosti
§ 16-22     
HLAVA TŘETÍ Působnost trestních zákonů
§ 23-64a    
HLAVA ČTVRTÁ Tresty
§ 65-70     
HLAVA PÁTÁ Zánik trestnosti a trestu
§ 71-73b    
HLAVA ŠESTÁ Ochranná opatření
§ 74-87     
HLAVA SEDMÁ Zvláštní ustanovení o stíhání mladistvých
§ 88-90     
HLAVA OSMÁ Společná ustanovení
§ 91-295  ČÁST DRUHÁ Zvláštní část
§ 91-115    
HLAVA PRVNÍ Trestné činy proti republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci
§ 91-104    
ODDÍL PRVNÍ Trestné činy proti základům republiky, cizího státu nebo mezinárodní organizace
§ 105-112   
ODDÍL DRUHÝ Trestné činy proti bezpečnosti republiky
§ 113-115   
ODDÍL TŘETÍ Trestné činy proti obraně vlasti
§ 116-152     
HLAVA DRUHÁ Trestné činy hospodářské
§ 116-124f       
ODDÍL PRVNÍ Trestné činy proti hospodářské soustavě
§ 125-131       
ODDÍL DRUHÝ Trestné činy proti hospodářské kázni
§ 140-148b       
ODDÍL TŘETÍ Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
§ 149-152       
ODDÍL ČTVRTÝ Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému
§ 153-178a     
HLAVA TŘETÍ Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
§ 153-157       
ODDÍL PRVNÍ Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a veřejného činitele
§ 158-159       
ODDÍL DRUHÝ Trestné činy veřejných činitelů
§ 160-163       
ODDÍL TŘETÍ Úplatkářství
§ 163a-163c      
ODDÍL ČTVRTÝ Zločinné spolčení
§ 164-168       
ODDÍL PÁTÝ Některé formy trestné součinnosti
§ 169-178a       
ODDÍL ŠESTÝ Jiná rušení činnosti státního orgánu
§ 179-195     
HLAVA ČTVRTÁ Trestné činy obecně nebezpečné
§ 196-209b     
HLAVA PÁTÁ Trestné činy hrubě narušující občanské soužití
§ 210-218b     
HLAVA ŠESTÁ Trestné činy proti rodině a mládeži
§ 219-230     
HLAVA SEDMÁ Trestné činy proti životu a zdraví
§ 231-246     
HLAVA OSMÁ Trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti
§ 231-240       
           ODDÍL PRVNÍ Trestné činy proti svobodě
§ 241-246       
           ODDÍL DRUHÝ Trestné činy proti lidské důstojnosti
§ 247-258     
HLAVA DEVÁTÁ Trestné činy proti majetku
§ 259-265     
HLAVA DESÁTÁ Trestné činy proti lidskosti
§ 266-272e     
HLAVA JEDENÁCTÁ Trestné činy proti brannosti
§ 266-272       
ODDÍL PRVNÍ Trestné činy proti brannosti
§ 272a-272e
ODDÍL DRUHÝ zrušen
§ 273-295     
HLAVA DVANÁCTÁ Trestné činy vojenské
§ 273-279b       
ODDÍL PRVNÍ Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
§ 280-284       
ODDÍL DRUHÝ Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
§ 285-287       
ODDÍL TŘETÍ Trestné činy proti povinnostem strážní a dozorčí služby
§ 288-293       
ODDÍL ČTVRTÝ Trestné činy ohrožující bojeschopnost
§ 294-295       
ODDÍL PÁTÝ Společná ustanovení
§ 296-301    ČÁST TŘETÍ Přechodná a závěrečná ustanovení
.
.