Zákon o mezinárodní justiční spolupráci (104/2013 Sb.) a novela trestního řádu a trestního zákoníku číslo 105/2013 Sb.

Dne 30. dubna 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních číslo 104/2013 Sb. Tentýž den pak byl vydán i další navazující zákon číslo 105/2013 Sb., kterým se v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních mění kromě jiných předpisů i trestní zákoník a trestní řád. Zákon (až na drobné výjimky) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014

číst celé ...